عضویت / ورود
فرهنگ واژه‌ها
در اين نوشتار درصدديم به بيان تعارضات وبررسي راه حل هاي ارايه شده و نواقص حقوق بشر و مقايسه آن با حقوق بشر اسلامي بپردازيم. در ضمن مروري بر حقوق افراد و اقليت ها در جمهوري اسلامي ايران خواهيم داشت و به بيان موضوع و ديدگاه اسلام و قانون اساسي ايران نسبت به حقوق اقليت ها خواهيم پر...
هم دنیا مطلوب است و هم آخرت، اما ارزش آخرت بسیار بیشتر ار دنیا است و هر عاقلی هم مطلوب با ارزش ‏تر را هدف‏ گیری می‏کند....
صلح از واژه ها و مفاهیم دیر پای جوامع بشری می باشد که ریشه ی عمیقی از اندیشه های مصلحان تاریخ و متفکران و همچنین ادیان داشته است . ساختن جهانی سرشار از آرامش و همزیستی مسالمت آمیز یکی از دغدغه های جدی بشر از آغاز تاریخ زندگی خود تا دوره ی معاصر بوده است. به همین جهت در میان آراء و...
در این مقاله ابتدا به تاریخ تکامل خانواده از دورترین دوران تا به امروز پرداخته شده است. پس از آنکه نظریات عمده دانشمندان غربی از قبیل آنتونی پارسونز، رنه گونیک، هلموت شلسکی، و نظریه مارکسیستی به میان آمده و دیدگاه ایشان را نسبت به خانواده به اجمال بیان کرده‌ایم. در این رابطه ...
بین اندیشمندان اسلامی‌و متفکران غربی در مسئله حقوق بشر، اختلافات مبنایی وجود دارد. یک مورد اساسی و مبنایی به تعریف قانون صحیح و معتبر برمی‌گردد. متفکران غربی قانونی را معتبر می‌دانند که موافق با خواسته‌های انسان‌ها و در راستای انسان محوری باشد، از این رو، منشاء اعتبار قا...
اسلام جهت برقراری آزادی انسانی، بسیار علمی و مهندسی شده مبحث برابری و مساوات را برای هر دو جنس مطرح می کند اما از آنجا که در طراحی تکاملی انسان تعادل و تعالی را به عنوان هدف غائی برای وی درنظر گرفته است و هیچگونه استفاده ابزاری از انسان به نفع هیچ مقصودی مورد توجه نیست لذا بحث ...