عضویت / ورود

موضوع: اسلام در خاتواده

توضیحات:

در این کلیپ کودکان از نگاه و نظرشان را درباره حضرت محمد (ص) می گویند و از آنان پرسیده می شود اگر پیامبر را می دیدند به او چه می گفتند و او چه می کرد.

امتیازدهی
(1 رای)